0

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વિદ્યાપીઠના વિભિન્ન વિષયોમાં ૬ યુનિવર્સિટી ટોપર્સ વિદ્યાર્થીઓ!

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વિદ્યાપીઠના વિભિન્ન વિષયોમાં ૬ યુનિવર્સિટી ટોપર્સ વિદ્યાર્થીઓ!

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વિદ્યાપીઠની શૈક્ષણિક શ્રેષ્ઠતાની પ્રતિબદ્ધતાના પ્રમાણપત્ર તરીકે, પાંચ વિદ્યાર્થીઓ ૬ વિષયોમાં યુનિવર્સિટી ટોપર્સ તરીકે ઉભરી આવ્યા છે. શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૦૨૪માં વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની પરીક્ષામાં હાજર રહેલા ૫૦૦થી વધુ વિદ્યાર્થીઓમાંથી તેમના સ્કોર ચાર્ટમાં ટોચ પર છે.

ક્રમાંક ફોટો વિદ્યાર્થીનું નામ અભ્યાસક્રમ અને સત્ર વિષય અંક
1 ફલક અજમેરી M.Sc. સત્ર ૩ જીઈ ૧ - બાયોપ્રોસેસ એન્જિનિયરિંગ 24/30
2 સ્નેહલ ગનવીત M.Sc. સત્ર ૩ જીઈ ૧ - બાયોપ્રોસેસ એન્જિનિયરિંગ 24/30
3 નિરાલી પટેલ M.Sc. સત્ર ૧ ફિઝિકલ કેમિસ્ટ્રી 69/70
4 મયૂરી પટેલ M.Sc. સત્ર ૧ મોલેક્યુલર બાયોલોજી એન્ડ જેનેટિક એન્જિનિયરિંગ 61/70
5 વિભૂતિ પટેલ M.Sc. સત્ર ૧ એન્વાયરમેન્ટલ માઇક્રોબાયોલોજી એન્ડ બાયોફ્યુઅલ્સ 58/70
6 વિભૂતિ પટેલ M.Sc. સત્ર ૧ બાયો ફિઝિકલ ટેક્નિક્સ એન્ડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન 65/70

વધુમાં અમારી સંસ્થાના અંડરગ્રેજયુએટ બેચે ૯૧% નો પ્રભાવશાળી પાસ દર હાંસલ કર્યો છે.

અમે અમારા વિદ્યાર્થીઓને તેમના અદ્ભુત પ્રદર્શન માટે હાર્દિક અભિનંદન આપીએ છીએ.

Leave a Reply